2021 10 29 // Naujienos

Dalinamės straipsniu iš LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR KAUNO KLINIKŲ SAVAITRAŠČIO „AVEVITA“

PASAULIO MEDIKŲ TENISO TURNYRE – YPATINGA SĖKMĖ

Iš spalio 9–15 dienomis Turkijoje vykusio 50­ojo Pasaulio medikų teniso turnyro ir konferencijos Lietuvos gydytojų teniso sąjungos (LGTS) delegacija grįžo su įspūdingu laimėjimų skaičiumi, o Lietu- vos moterų gydytojų rinktinė laimėjo tarpvalstybinę teniso taurę.

Jubiliejiniame turnyre rungėsi medikai ir odon- tologai iš 19 šalių. Lietuvos medikų delegacija buvo gausiausia: vyko 25 įvairaus amžiaus žai- dėjai ir 13 lydinčių asmenų.

„Puikus oras, geros emocijos, komandos dvasia mūsų delegacijos dalyvius nuteikė išties perga- lingai: iškovoti net 22 laimėjimų komplektai, į Tėvynę parvežta tarpvalstybinė taurė. Lietuvos delegacija buvo gausiausia, stilingiausia, labai draugiška, palaikanti savus ir gražų tenisą!“ – šypsojosi Lietuvos gydytojų teniso sąjungos delegacijos vadovas Aidas Valiukevičius. Turnyre dalyvavo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atstovai: prof. Skaidra Va- liukevičienė, Aidas Valiukevičius, prof. Olivija

Gustienė, doc. Paulius Dobožinskas. Sekėsi gerai: prof. Olivija Gustienė su kolege iš Ven- grijos laimėjo antrąją vietą 50+ moterų dvejetų grupėje, prof. S. Valiukevičienė su partnere iš Turkijos laimėjo paguodos turnyrą.

Vienetų grupėse aukso medalius iškovojo Biru- tė Adomavičienė, Antanas Černikis, dvejetų – Birutė Adomavičienė ir Renata Steponkienė. „Svarbiausia – Lietuvos rinktinės moterys – Bi- rutė Adomavičienė, Renata Steponkienė, Eglė Vindašiūtė­Narbutė – iškovojo tarpvalstybinę taurę, finale nugalėję Lenkiją – 2:6, 6:3 ir 10:6. Išskirtinai sėkmingas šis turnyras buvo moterų rinktinės kapitonei B. Adomavičienei: laimėti du aukso medaliai ir antrą kartą Lietuvos gydytojų teniso sąjungos istorijoje laimėta tarpvals- tybinė taurė“, – pasidžiaugė A. Valiukevičius.

Profesorė Irena Misevičienė, 70+ amžiaus gru- pėje laimėjusi trečią vietą, tapo puikiu pavyz- džiu, kad atstovauti Lietuvai amžiaus ribų nėra. Lietuvių delegacija iš jubiliejinio turnyro išsive- žė ir daugiau malonių įspūdžių. Visiems labai patiko originalūs rankų darbo porcelianiniai Pasaulio medikų teniso turnyro medaliai, puoš- ti turkiškais motyvais. Iš trijų renginio metu vykusių vakaronių didele staigmena tapo už- darymo vakaronė ir ypatingas Lietuvos moterų rinktinės pagerbimas.

„Nugalėtojų komanda buvo pakviesta į sceną, moterys buvo pristatytos ir pasveikintos dviem kalbomis, skambėjo Lietuvos himnas, ekrane plevėsavo mūsų trispalvė. Tai buvo labai jau- dinančios akimirkos ir nugalėtojoms, ir visai delegacijai“, – dalijosi įspūdžiais pašnekovas. A. Valiukevičiaus vertinimu, sklandus ir gerai organizuotas jubiliejinis renginys Turkijoje ver- tas antrosios vietos: dėl itin aukšto organiza- cinio lygio vis dar lieka nepranokstamas prieš dvejus metus Lietuvoje surengtas Pasaulio medikų teniso čempionatas.

Jau žinoma, kad kitas medikų teniso turnyras vyks JAV, Orlande, spalio 23–29 d., o 2023 m. liepos 15–21 d. laukia turnyras Vokietijoje, Bo- noje.

LSMU Komunikacijos tarnybos inf.